Ontdek de 9 Wonderen van Oudenbosch

Ontdek de 9 wonderen van Oudenbosch

Je ziet het onmiddellijk in Oudenbosch: hier hangt overal geschiedenis in de lucht. De basiliek met zijn koepel, het plein, de beelden… Ontdek de 9 wonderen en nog meer pareltjes van het dorp. Volg eenvoudig de route: de 9 Wonderen van Oudenbosch om alle bezienswaardigheden van Oudenbosch tegen te komen.

Speel de game

Stap in de voetsporen van Willem Hellemons en ontdek de 9 wonderen van Oudenbosch. Met de citygame “De 9 wonderen van Oudenbosch” ga je op zoek naar de wonderen en parels van Oudenbosch. Niet alle wonderen zijn meteen zichtbaar! Je kunt ze vrijspelen door het oplossen van verschillende opdrachten die je onderweg tegenkomt.
Video afspelen over Citygame 9 wonderen Oudenbosch

Wonderen

Hij is niet te missen, de immense basiliek. De koepel lijkt op de koepel van de beroemde Sint-Pieter. De voorzijde is geïnspireerd op de voorgevel van de Sint Jan van Lateranen, een andere beroemde kerk in Rome. Kijk je naar de Basiliek van Oudenbosch dan kijk je naar Rome. Deze hier is wel 16 keer zo klein als de wereldberoemde
Oudenbosch heeft zijn ontstaan te danken aan het turf steken. De turfhandelaren laadden hier hun productie over van turfschuiten op grotere schepen. Die brachten het verder weg. De bescheiden turfhaven, in 1300 aangelegd door de Cisterciënzers van de Bernardus abdij, werd in de Middeleeuwen opeens nog veel belangrijker.
De Franse tijd– vanaf het eind van de 18e eeuw – is een belangrijk moment voor de gelijkheid tussen de godsdiensten in Nederland. Katholieken krijgen – stap voor stap – meer ruimte om hun geloof te beleven en het kerkelijk leven te laten bloeien en zij krijgen op veel plekken hun oude kerken weer terug. In het overwegend katholieke zuiden
De ondernemende pastoor Willem Hellemons en vader Vincentius (J. Huijbrechts) stichtten in 1840 Instituut Saint Louis. Met als doel: opvoeding en vorming van de mannelijke jeugd.
Vlak tegen het Arboretum ligt de begraafplaats van de Broeders van Saint Louis. De eerste broeders werden nog begraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats, maar al gauw wilde men een eigen begraafplaats.
Op de begraafplaats van St. Anna aan de St. Bernaertsstraat zie je een mooie afspiegeling van het leven in een congregatie (kloostergemeenschap). Alle zusters rusten onder gelijke grafkruizen.
Het leven op scholen en internaten was meer dan werken en studeren. Er werd ook volop ruimte gemaakt voor buiten zijn, sport en ontspanning in parken en tuinen. Zo ontstond op vele plekken in Oudenbosch een rijkdom aan groen. En soms kon dat groen natuurlijk ook weer helpen bij het onderwijs over de levende natuur. Groen was er ook volop
In ongeveer 1830 werd aan de Markt een Latijns college gesticht. In 1839 werd het college overgenomen door het vicariaat Breda (missiegebied waaraan nog niet de status van aartsbisdom is toegekend). Het werd een kleinseminarie, dat is de vooropleiding voor de eigenlijke priesteropleiding. Het neoclassicistische pand aan de Markt werd het huis der professoren. In 1878 betrokken de Paters Jezuïeten
Onderwijs en beroepsvorming was vooral een zaak voor jongens in de negentiende eeuw. Tot het jaar 1837. Toen vroeg Willem Hellemons aan de Franciscanessen, een congregatie (kloostergemeenschap) uit Roosendaal, om ook naar Oudenbosch te komen. Het idee was om hier een school voor meisjes en een tehuis voor arme kinderen op te richten. Aan de zusters werd gevraagd om deze
Reizen was aan het begin van de negentiende eeuw nog een zware onderneming. Tijdrovend, vol risico’s en moeilijkheden. Tot de spoorwegen kwamen. Oudenbosch kreeg al vroeg een treinverbinding en een station. Het is, op een na, het oudste treinstation van Nederland. Het lag dan ook erg strategisch tussen Rotterdam en Antwerpen.

Parels

Kijk goed rond en je ziet meer dan alleen een begraafplaats. Hier stond – op de hoogste plek van Oudenbosch – ooit de kerk St Agatha. Deze middeleeuwse kerk werd in 1882 afgebroken. Zo’n eeuwenoud monument afbreken zou nu ondenkbaar zijn. Maar destijds vond men ‘m gewoon te oud, en vooral te klein voor de grote parochie. Monumentenzorg bestond nog
Op de plaats van het Jan Gielenplein stond tot ca. 1965 de oude pastorie van Oudenbosch. Deze pastorie is gebouwd in het begin van de 17e eeuw. In 1963 waren er herinrichtingsplannen voor het centrum. Daarbij werd een nieuwe pastorie gebouwd aan de oostzijde van de basiliek. Op de plaats van de oude pastorie kwam een gemeentehuis. Dit is gesloopt
In 1858 beleefde de Katholieke wereld een wonder. In een grot in Lourdes verscheen Maria aan een jong meisje. Dit mirakel veroorzaakte een grote stroom bedevaartgangers naar Lourdes.
Als religieus centrum stond Oudenbosch goed bekend in Nederland. De broeders van Saint Louis legden als docenten de basis voor wat in de opvoedkunde ‘aanschouwelijk onderwijs’ heet. Dat betekende: niet alleen theorie aanbieden uit schoolboeken, maar leerlingen oog in oog laten staan met objecten uit de hele wereld. Dat was een vooruitstrevende vorm van onderwijs.
Wil je de bijzondere bloei van dit dorp en zijn omgeving begrijpen? Dan kom je telkens weer uit bij de werkkracht van de broeders en zusters. Die zijn misschien wel het grootste wonder van Oudenbosch. Zij waren de dragers van het katholieke leven.
Op het Jezuïetenplein staat het carnavalsmonument van ‘ut Puitenol’. Dat is de naam van Oudenbosch met carnaval. Puit is een West-Brabants woord voor kikker. Het is geplaatst bij het 44-jarig bestaan van de Stichting Oudenbossche Karnaval in 1995. Hiermee ging een diep gekoesterde wens in vervulling.