Begraafplaats van de zusters

Op de begraafplaats van St. Anna aan de St. Bernaertsstraat zie je een mooie afspiegeling van het leven in een congregatie (kloostergemeenschap). Alle zusters rusten onder gelijke grafkruizen.
Op de begraafplaats staat een baarhuisje in gele baksteen. Een baarhuisje is een gebouwtje op een begraafplaats dat diende als tijdelijke bewaarplaats van overledenen. Let op de namen van de zusters die hier rusten. Bij de intrede in een congregatie krijgt elke zuster een naam van een heilige die haar aanspreekt. Die nieuwe naam staat voor een nieuw leven, dat voortaan in dienst staat van God.