Station Oudenbosch

Reizen was aan het begin van de negentiende eeuw nog een zware onderneming. Tijdrovend, vol risico’s en moeilijkheden. Tot de spoorwegen kwamen. Oudenbosch kreeg al vroeg een treinverbinding en een station. Het is, op een na, het oudste treinstation van Nederland. Het lag dan ook erg strategisch tussen Rotterdam en Antwerpen.

Het spoorwegstation was een echte levensader voor het dorp. Nu konden kinderen uit heel Nederland – en hun ouders – hier naartoe reizen, voor het goede onderwijs waar Oudenbosch om bekend stond.

En nog iets belangrijks: het station gaf Pastoor Hellemons de kans om Oudenbosch naar voren te schuiven als verzamelplaats voor Pauselijke Zouaven. Dat waren de soldaten die de landsgrenzen van het Vaticaan verdedigden. Verder was de trein ook een uitstekend vervoermiddel voor goederen als wijn, bier en de gekweekte laanbomen.

Leuk om te weten:
Ook Vincent van Gogh stapte uit op dit station. Om ‘s nachts te voet over de heide naar ‘zijn’ geboorteplaats, het nabije Zundert te lopen.

Hier om de hoek begint de St Bernaertsstraat, de oudste weg van Oudenbosch, en de oude verbinding tussen de haven en Bovendonk in Hoeven. Veel ondernemers, als boomkwekers en wijnhandelaren, en belangrijke personen woonden in deze straat. Dat is goed te zien aan de prachtige, monumentale panden.