Kapel van Sint Anna

Onderwijs en beroepsvorming was vooral een zaak voor jongens in de negentiende eeuw. Tot het jaar 1837. Toen vroeg Willem Hellemons aan de Franciscanessen, een congregatie (kloostergemeenschap) uit Roosendaal, om ook naar Oudenbosch te komen. Het idee was om hier een school voor meisjes en een tehuis voor arme kinderen op te richten. Aan de zusters werd gevraagd om deze zorg op zich te nemen. Er kwamen vijf zusters om een klooster te stichten. Een klooster onder bescherming van de heilige St. Anna, de moeder van Maria, en vanouds een symbool voor liefdevolle gezinszorg. Een zandstenen beeld van St. Anna waakt nog altijd boven de toegangspoort.

De zusters van Sint Anna vormen een mooi voorbeeld van een bloeiende onderwijs-congregatie. Al snel na de stichting kwamen er allerlei opleidingen bij. Op maar liefst 27 plaatsen in Nederland werkten zusters van Sint Anna. Rond 1850 gingen de eerste zusters naar Suriname en ook in Afrika werd zorg en onderwijs gebracht. In Nederland zijn nog maar weinig zusters van Sint Anna actief. Vanaf 1 januari 2023 zijn ze verhuisd naar de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal in Roosendaal. Ze zijn erg blij dat ze daar een nieuw tehuis hebben gevonden.

Maar in Kenia wordt het werk voortgezet met meer dan 200 zusters. De hoofdvestiging, het ‘Generalaat’ staat in Nairobi.  De algemene overste is een Keniaanse zuster. Samen met haar bestuur zorgt ze ervoor dat de Zusters van St. Anna niet alleen in Kenia en Nederland actief zijn, maar ook in Ethiopië, Tanzania, Oeganda en Amerika.