Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara

Hij is niet te missen, de immense basiliek. De koepel lijkt op de koepel van de beroemde Sint-Pieter. De voorzijde is geïnspireerd op de voorgevel van de Sint Jan van Lateranen, een andere beroemde kerk in Rome. Kijk je naar de Basiliek van Oudenbosch dan kijk je naar Rome. Deze hier is wel 16 keer zo klein als de wereldberoemde Sint-Pieter.    Met grote ogen naar Rome kijken, dat deden de stichters van deze kerk trouwens ook. Het Rome van de pausen was de bron van inspiratie voor de Oudenbossche pastoor Willem Hellemons. De bekende Pierre Cuypers kreeg de opdracht voor het ontwerp van de basiliek.  

Hellemons keek als ’bouwpastoor’ niet alleen de bouwkunst af in Rome. Hij bracht rond 1840 ook het voorbeeld van de ‘congregaties’ mee. Congregaties waren in die tijd een nieuw soort gemeenschappen van broeders of zusters. Zij hielden zich bezig met armenzorg en onderwijs. Dankzij Hellemons werd Oudenbosch in heel Nederland bekend als onderwijs-centrum. En bekend om zijn koepelkerk, een reus voor zo’n klein dorp, waar ook de lokale bevolking en ondernemers veel aan bijdroegen. 

Op het Basiliekplein zie je ook het monument voor de Zouaven; dit zijn soldaten die het grondgebied van het Vaticaan verdedigden. Je ziet een Zouaaf die de zegen ontvangt van Paus Pius de 9e 

De Gidsen van De Basiliek vertellen graag alles over de dit monument en zijn geschiedenis.  

Meer zien. De bouwstijl van de beroemde architect Pierre Cuypers is ook te bewonderen in het nabij gelegen Hoeven. Daar is het Seminarie Bovendonk te bekijken. Nu een prachtig hotel en conferentieoord.