Napoleonskerkje

De Franse tijd– vanaf het eind van de 18e eeuw – is een belangrijk moment voor de gelijkheid tussen de godsdiensten in Nederland. Katholieken krijgen – stap voor stap – meer ruimte om hun geloof te beleven en het kerkelijk leven te laten bloeien en zij krijgen op veel plekken hun oude kerken weer terug. In het overwegend katholieke zuiden zorgt Koning Lodewijk Napoleon voor evenwicht tussen Katholiek en Gereformeerd; hij zorgt dat er ook Hervormde kerkgebouwen komen. Ze worden daarom Lodewijkskerkjes of Napoleonskerkjes genoemd. Vaak zijn dit kleine gebouwen, omdat de geloofsgemeenschapen in het zuiden niet groot waren. In Oudenbosch werd het kleine kerkgebouw in 1819 al vergroot. Als je goed kijkt boven de ramen kun je dit nog altijd zien.

Let ook op de pastorie direct naast de kerk. Het is een van de oudste woonhuizen in Oudenbosch, uit 1562.

Het woonhuis is ook gebruikt in de 17e eeuw voor gereformeerde erediensten. Vanaf 1750 was het eigendom van de Bernardusabdij en werd het gebruikt als woning voor de pastoor. Ten tijde van de Bataafse tijd vervielen alle eigendommen van de abdij aan de staat. Vanaf 1804 kregen de katholieken hun kerk in de St. Bernaertsstraat terug en de gereformeerden kregen het eigendom van de pastorie weer terug.