Haven Oudenbosch

Oudenbosch heeft zijn ontstaan te danken aan het turf steken. De turfhandelaren laadden hier hun productie over van turfschuiten op grotere schepen. Die brachten het verder weg. De bescheiden turfhaven, in 1300 aangelegd door de Cisterciënzers van de Bernardus abdij, werd in de Middeleeuwen opeens nog veel belangrijker.

Eeuwenlang kon je veilig over land van Antwerpen naar Holland reizen. Tot de Elisabethsvloed van 1421. De landweg naar Holland was opeens een binnenzee geworden. Oudenbosch met zijn haven profiteerde daarvan. De bootverbinding Oudenbosch – Dordrecht was nu de ‘snelweg’ tussen Holland en de Zuidelijke Nederlanden. En nog een mooi verhaal van de haven: bij de bouw van de Basiliek droegen de Oudenbosschenaren van hier de bakstenen door het dorp naar de bouwplaats.

De binnenzee is al lang weer polder geworden. Maar de haven van Oudenbosch is nog steeds een plek vol beweging, waar je de geschiedenis aan kunt raken en waar de pleziervaart voor levendigheid zorgt.

Meer zien: Langs de Kade vind je nog allerlei monumentale gevels en huizen, die vertellen over het leven rond de haven: turfvaart, handel, visserij, suikerbietenteelt en bierbrouwerij.