Het Gastels laag

De naam doet anders vermoeden, maar het Gastels Laag ligt tegen Oudenbosch aan. Dit bijzondere stukje natuur behoorde vroeger tot het grondgebied van Gastel ( en dat doet het nog steeds). Dit bijzondere stukje land verteld het verhaal van de turfvaart als geen ander gebied in West-Brabant.

Een bijzonder toegankelijk natuurgebied

Natuurgebied het Gastels laag is een bijzonder stukje natuur in Halderberge. Sinds 1995 is landbouw hier nog maar beperkt toegestaan om de bijzondere natuur hier zijn gang te laten gaan. In het gebied vind je meer dan 180 verschillende soorten bloemen en planten, waarvan er enkele op de rode lijst van kwetsbare planten staan. Je ontdekt het bijzondere gebied te voet, alleen of met een gids gespecialiseerd in macrofotografie.

Geschiedenis

Door turfwinning vanaf 1245 werden grote stukken van het gebied afgegraven om als brandstof voor kachels in dorpen en steden te dienen. De eeuwenoude gronden verdwenen onder een kleilaag tijdens de Elizabethsvloed. Agrarisch gebruik van het Gastels laag was in de 16e en 17e eeuw moeilijk door de weinig vruchtbare grond. Het gebied verwilderd met rietkragen, moerassige gronden en bossen. Het gebied was zelfs gevaarlijk als je de weg niet kende. Door de ligging op de grens van hoger gelegen zand en het lagere kleigebied ontstond een bijzondere mix van bloemen, bomen en struiken. Deze planten groeien hier door de voedselarme bodem in combinatie met kwelwater. Dit kwelwater is door de jaren heen steeds verder gefilterd door de fijne zandgrond daardoor zijn er bijna geen voedingsstoffen in dit water te vinden.

Het Laarzenpad

Stichting de Langenberg heeft samen met vrijwilligers een route van zo’n 1,2 kilometer uitgezet in het gebied die vooral in het voorjaar erg de moeite waard is. De route staat op de pagina met fiets- en wandelroutes.

Andere locaties in de buurt