Een tragisch incident in de vroege ochtend van 10 mei 1940

Een tragisch incident in de vroege ochtend van 10 mei 1940. Op het kerkhof van de broeders van Saint Louis in Oudenbosch liggen vier graven naast elkaar: drie met een overlijdensdatum van 10 mei 1940 en eentje met 16 juli van dat jaar. Kennelijk oorlogsslachtoffers. Hoe komen die graven daar? Daarvoor moeten we terug naar […]