Algemene Boekingsvoorwaarden

Algemene boekingsvoorwaarden ticketshop Visit Halderberge

Visit Halderberge maakt gebruik van de techniek van Ticketcounter voor het verstrekken van Tickets. De boekingsvoorwaarden van Ticketcounter zijn van toepassing.

Eerste contact rondom het wijzigen of annuleren van tickets geboekt via de ticketshop geschiedt via de servicedesk van Ticketcounter via¬†info@ticketcounter.nl¬†. Hier zijn in veel gevallen wijzigingskosten of annuleringskosten aan verbonden √° ‚ā¨2,50 per boeking. Heeft u vragen over uw boeking kunt u altijd contact opnemen via¬†info@visithalderberge.com¬†of met desbetreffende organisatie via:

Algemene Voorwaarden voor boekingen

Oudenbosch, 1 januari 2021
Deze voorwaarden gelden voor particulieren, organisaties, instellingen, bedrijven en touroperators voor boekingen van openbare stadswandelingen, privé stadswandelingen en privé bourgondische stadswandelingen georganiseerd door Visit Halderberge alsook speciale maatwerk wandelingen.

De boeking

Private rondleidingen en stadswandelingen zijn te reserveren via het online boekingssysteem, per mail, telefonisch of aan de balie van het Toeristisch Informatiepunt te Oudenbosch. Pas nadat je een boekingsbevestiging hebt ontvangen is een boeking definitief en is de overeenkomst gesloten. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op reserveringen van rondleidingen c.q. stadswandelingen.

Stadswandelingen waar je je voor aanmeldt dienen vooraf gereserveerd te worden via het online reserveringssysteem óf per mail/telefonisch bij het toeristisch informatiepunt. Zonder aanmelding vooraf heb je geen recht op deelname aan de rondleiding als een open rondleiding volgeboekt is. Deelnemers aan de rondleiding ontvangen na boeking een ticket. Dit ticket geldt als boekingsbevestiging en overeenkomst.

Vinden er binnen een boeking of arrangement activiteiten plaats die niet georganiseerd zijn door Visit Halderberge maar door derden, zijn de boekings- en annuleringsvoorwaarden van desbetreffende organisatie of stichting geldig.

De overeenkomst

Visit Halderberge is pas verplicht tot het leveren van de dienst nadat u de Bevestiging met Factuur heeft ontvangen en de betaling is overgemaakt op rekening van Stichting Visit Halderberge of contant/per pin is betaald aan de gids bij een last minute boeking. (zie ook: De betaling)

Tijdens een stadswandeling (privaat of open) bestaat een groep uit maximaal 20 personen per gids (inclusief kinderen).

Is een privaat gezelschap groter dan 20 personen dan zal een extra gids ingeschakeld worden, wederom met een maximum van 20 personen. Bij open rondleidingen wordt alleen bij voldoende animo (minstens 20 personen) een tweede gids ingezet.

Deelname geschiedt op eigen risico. Visit Halderberge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materi√ęle of immateri√ęle persoonlijke schade van deelnemer(s) opgelopen tijdens een rondleiding of arrangement of voor schade door deelnemer(s) aan derden toegebracht tijdens de rondleiding of het arrangement.
Op alle reserveringen en boekingen is Nederlands recht van toepassing.

De tarieven

De tarieven zoals opgegeven door Visit Halderberge in het boekingssysteem zijn van toepassing, aan de website kunnen geen rechten ontleent worden.

De reguliere stadswandeling is, buiten de wandelingen met open inschrijving te reserveren vanaf 8 personen.

De bourgondische stadswandeling is alleen met een groep vanaf 8 personen te reserveren.

De betaling

De betaling kan voldaan worden bij het boeken in het online boekingssysteem, het toeristisch informatiepunt bij last minute boeking, of achteraf per factuur bij maatwerk arrangementen. De betalingstermijn is 14 dagen.

Niet (tijdig) komen opdagen van een groep

Bij niet op komen dagen van de groep op de afgesproken datum en tijd van de rondleiding of het arrangement wordt het overeengekomen bedrag voor stadwandeling en eventuele andere via Visit Halderberge gereserveerde activiteiten alsnog gefactureerd.

Annulering en wijzigingen

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren via  info@visithalderberge.com
onder vermelding van naam groep, contactpersoon en datum.

Standaard is:
‚ÄstBij annulering¬†langer dan 7 dagen voor de gereserveerde datum:
zijn geen kosten verschuldigd.
‚Äď Bij annulering 7 tot 2 dagen voor de¬†gereserveerde datum:
verschuldigd is 50 % van de totaalsom van de reservering.
‚Äď Bij annulering 2 dagen of minder voor de gereserveerde datum:
verschuldigd is 100 % van de totaalsom van de reservering.

Wijziging van datum en/of tijdstip kan alleen in overleg geschieden. Is het niet mogelijk de datum of het tijdstip in overleg te wijzigen, gelden de annuleringsvoorwaarden.

Ten aanzien van Visit Halderberge geldt het volgende:

Visit Halderberge verplicht zich tot het uitvoeren van de bevestigde en betaalde rondleidingen.
Visit Halderberge mag zonder overleg wijzigingen aanbrengen op de ingeplande gidsen zoals vermeld in de bevestiging.
Indien daar gegronde redenen voor bestaan kan Visit Halderberge, in overleg, wijzigingen aanbrengen in het afgesproken programma. Daarbij zal er altijd naar gestreefd worden een gelijkwaardig product te bieden .
Visit Halderberge zal alles in het werk stellen om de rondleiding of het arrangement volgens boeking en naar de wens van de klant uit te voeren. In geval van overmacht van welke aard dan ook, waardoor Visit Halderberge de wandeling moet annuleren, zal de afhandeling plaatsvinden in overleg met de klant.

Gegevens van Visit Halderberge

KvK-nummer 75023237
Rekening-nummer  NL02RABO 0343 3316 16
Website  www.visithalderberge.com
Facebook  Visit Halderberge
Emailadres  info@visithalderberge.com
Telefoon +31 (0)165 786 530