Kerstconcert Mastreechter Staar

Zater­dag 16 de­cem­ber 2023 om 20:00 uur or­ga­ni­seert Kiwanis Halder­berge-Rucphen, in de Basiliek te Ouden­bosch, wederom een gewel­dig kerst­con­cert met nu de Mastreechter Staar.

Graag stellen wij u ook dit jaar weer in de gelegen­heid om een exclusief concert in de Basiliek van Ouden­bosch bij te wonen. Op uit­no­di­ging van Kiwanis­club Halder­berge komt de Ko­nin­klij­ke Zang­ver­eni­ging Mastreechter Staar op zater­dag 16 de­cem­ber 2023 na zes jaar weer een concert ver­zorgen in de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara te Ouden­bosch. De schit­te­rende basiliek vormt een prach­tige decor voor de top­klasse van de Mastreechter Staar.

Dit 100 leden tellend koor staat nu onder lei­ding van de beroemde dirigent Hennie Ramaekers. Hennie Ramaekers maakte in de jaren ‘80 furore met de Staar.
Vaste zit­plaatsen op volgorde van besteldatum. Prijzen inclusief 1 consumptiie.
Kaarten wor­den verstuurd vanaf begin ok­to­ber.

De opbrengst van dit concert gaat naar de absolute minima in de ge­meen­ten Halder­berge en Rucphen in de vorm van een kerstpakket.

Het concert begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur).

Lire la suite

Prijs: €25,00

décembre 16, 2023

Tijd: 20:00 uur

- 23:00 uur

REGARDEZ BIEN

CONTACT