Visit Halderberge werkt dagelijks de inhoud van de website bij om informatie zo actueel mogelijk te houden en weer te geven. Desondanks kan het voorkomen dat informatie niet accuraat of onvolledig is. Kom je iets tegen dat niet klopt, gewijzigd of onvolledig is? Stuur ons je aanpassingen en suggesties door via info@visithalderberge.com

Het beeldmateriaal en teksten die gebruikt worden op Visit Halderberge zijn van Visit Halderberge of soms van derden. Als beelden of teksten van derden zijn, heeft Visit Halderberge afspraken gemaakt en toestemming om deze te plaatsen en gebruiken. In sommige gevallen zijn foto’s of teksten zonder bron vermeld omdat de eigenaar van de oorspronkelijke eigendomsrechten ons onbekend is. Ben je van mening dat tekst, beeld of ander materiaal je rechten schaadt? Neem dan contact op via info@visithalderberge.com. Laat ons dan weten om welk materiaal gaat, inclusief naam, titel en waar je de uiting gevonden hebt. We nemen je verzoek daarna in behandeling.